U kunt uw kind aanmelden door het maken van een afspraak via de telefoon of het sturen van een e-mail. Ik streef ernaar om dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken een afspraak te maken.


Tijdens het maken van een afspraak kunt u in het kort de reden van uw aanmelding toelichten. U wordt verzocht via de mail uw adres, geboortedatum van uw kind en de reden voor uw aanvraag te sturen. Hierdoor kan tijdens de eerste afspraak(de intake) direct worden gestart met uw hulpvraag.


We bespreken of u eerst als ouder(s) een afspraak maakt om uw hulpvraag te onderzoeken. Het is ook mogelijk dat de eerste afspraak direct in het bijzijn van uw kind plaatsvindt.


• In principe werk ik met het kind. Indien gewenst of noodzakelijk kan er een afspraak worden gemaakt om met ouder(s) en kind samen te werken.
• Aan het eind van iedere coaching bespreken we wat er nog meer nodig is.
• Het aantal coachingsgesprekken varieert van 1 tot 6 afspraken